Primaria comunei Cirlibaba - documente tipizate

FORMULARE IMPOZITE

 

 

- declaratia bunuri registrul agricol ... detalii

- declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport ... detalii

- declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe cladiri rezidentiale / nerezidentiale / cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice ... detalii

- declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren in cazul persoanelor juridice ... detalii

- decizie de impunere pentru stabilirea impozitului / taxelor datorate de persoanele fizice - 1 ... detalii

- decizie de impunere pentru stabilirea impozitului / taxelor datorate de persoanele fizice - 2 ... detalii

- cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite , taxe locale si alte venituri datorate bugetului local ... detalii

- declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate in cazul contribuabililor
persoane juridice / decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate ... detalii

- declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate depusa / decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ... detalii

- declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea persoanelor fizice / persoanelor juridice ... detalii

- declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate in proprietatea persoanelor fizice / persoanelor juridice ... detalii

- conturi trezorerie ... detalii