Comuna Cîrlibaba - prevenirea si stingerea incendiilor

Prin compartimentul de specialitate înfiinţat la nivelul comunei a fost realizat un exerciţiu de alarmare a populaţiei cu tema – simularea unui cutremur urmat de incendiu la şcoala din centrul comunei şi biserica ortodoxă, exerciţiu care a fost notat de organele judeţene care l-au condus, cu calificativul foarte bine.

La nivelul comunei funcţionează un serviciu voluntar format din 22 de membri constituit pe grupe de prevenire şi intervenţie, serviciu care a desfăşurat lunar şedinţe de pregătire. În cursul anului 2010 a avut două intervenţii la incendii de pădure, o intervenţie la un incendiu a unui autoturism şi 6 intervenţii la inundaţii. Din bugetul local în anul 2010 a fost achiziţionat un generator de curent şi a fost reparată o moto-pompă.

Serviciul de voluntari a ocupat în anul 2010 locul I la faza zonală şi locul II la faza judeţeană la concursurile de specialitate.