Primaria comunei Cirlibaba - Hotarari emise de Consiliul Local

 

HOTARARI 2021

 

HCL iunie ... detalii

 

 

HCL ianuarie ... detalii

 

 

HOTARARI 2020

 

HCL septembrie ... hcl_37 hcl_38

 

HCL iulie ... detalii

 

HCL iunie ... detalii

 

HCL mai ... detalii

 

HCL martie ... detalii

 

HCL februarie ... detalii

 

HCL ianuarie ... detalii detalii

 

HOTARARI 2019

 

HCL decembrie ... 40 - 45 ; 119 si 46 ; 142

 

HCL noiembrie ... detalii

 

HCL septembrie ... detalii

 

HCL iulie ... detalii

 

HCL iunie ... detalii

 

HCL aprilie ... detalii

 

HCL martie ... detalii

 

HCL februarie ... detalii

 

HOTARARI 2018

 

HCL decembrie ... detalii

 

HCL noiembrie ... detalii

 

HCL septembrie ... detalii

 

HCL august ... detalii

 

HCL iunie ... detalii

 

HCL aprilie ... detalii

 

HCL februarie ... detalii

 

HOTARARI 2017

 

HCL impozite 2018 ... detalii

 

HCL octombrie - noiembrie ... detalii

 

HCL ianuarie - august ... detalii

 

HOTARARI 2016

 

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 ... detalii detalii

detalii detalii detalii

HCL 1 ... detalii

HCL 2 ... detalii

HCL 3 ... detalii

HCL 4 ... detalii

HCL 5 ... detalii

HCL 6 ... detalii

HCL 7a ... detalii

HCL 7b ... detalii

HCL 8 ... detalii

HCL 9 ... detalii

HCL 10 ... detalii

HCL 11 ... detalii

HCL 12 ... detalii

HCL 13 ... detalii

HCL 14 ... detalii

HCL 15 ... detalii

HCL 16 ... detalii

HCL 17 ... detalii

HCL 18 ... detalii

HCL 19 ... detalii

HCL 20 ... detalii

HCL 21 ... detalii

HCL 22 ... detalii

HCL 23 ... detalii

HCL 23 ... detalii

HCL 25 ... detalii

HCL 26 ... detalii detalii

HCL 27 ... detalii

HCL 28 ... detalii

HCL 29 ... detalii

HCL 30 ... detalii

HCL 31 ... detalii detalii

HCL 32 ... detalii

HCL 33 ... detalii

HCL 34 ... detalii

HCL 35 ... detalii

HCL 36 ... detalii

HCL 37 ... detalii

HCL 38 ... detalii detalii

 

HOTARARI 2015

 

HCL 1 - 3 ... detalii

HCL 4 - 7 ... detalii

HCL 8 - 9 ... detalii

HCL 10 - 13 ... detalii

HCL 14 - 17 ... detalii

HCL 18 - 20 ... detalii

HCL 21 - 22 ... detalii

HCL 23 - 24 ... detalii

HCL 25 - 26 ... detalii

HCL 26 - 27 ... detalii

HCL 28 - 30 ... detalii

HCL 31 - 32 ... detalii

 

HOTARARI 2014

 

HCL 1 - 4 ... detalii

HCL 5 - 8 ... detalii

HCL 8 - 11 ... detalii

HCL 12 - 15 ... detalii

HCL 16 - 19 ... detalii

HCL 20 - 23 ... detalii

HCL 24 - 27 ... detalii

HCL 28 - 31 ... detalii

HCL 32 - 34 ... detalii

HCL 35 - 38 ... detalii

HCL 39 - 42 ... detalii

HCL 43 - 45 ... detalii

HCL 46 - 47 ... detalii

HCL 48 - 51 ... detalii

HCL 52 - 53 ... detalii

 

IANUARIE - MARTIE 2013

 

Hotarari ianuarie - martie 2013 ... detalii

 

IUNIE 2012

 

Hotararea nr.18 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor ... detalii

 

Hotararea nr.19 privind validarea mandatelor consilierilor ... detalii

 

Hotararea nr.20 privind constituirea Consiliului local ... detalii

 

Hotararea nr.21 privind alegerea presedintelui de sedinta ... detalii

 

Hotararea nr.22 privind alegerea viceprimarului Consiliului local Cirlibaba ... detalii

 

Hotararea nr.23 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - 01 ... detalii

 

Hotararea nr.23 - 02 ... detalii

 

IANUARIE 2011

 

PROPUNERI CU PRIVIRE LA BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL BUGETAR 2011 ... detalii

 

BUGET 2011 ... detalii

 

IANUARIE 2011

Anexa 1 din HCL nr. 3 ... detalii

 

Hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ... detalii

 

Hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 , pentru terenurile cu vegetatie forestiera aflata in administrarea O.S. Iacobeni si O.S. Cirlibaba ... detalii

 

Hotarare privind stabilirea valorilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea unor bunuri pentru determinarea veniturilor persoanelor beneficiare de ajutor social ... detalii

 

Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni in vederea repartizarii orelor de munca pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social ... detalii

 

MARTIE 2011

Hotarare privind aprobarea atribuirii suprafetei de 300 mp teren construibil din domeniul privat al comunei, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiilor, locuitorului Onofreiciuc Vasile din comuna Cirlibaba in vederea construirii unei locuinte proprietate privata ... detalii

 

Hotarare privind aprobarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Cirlibaba ... detalii

 

Hotarare privind aprobarea achizitionarii unor imbile de la SC TRANSFOREST S.A. Vatra Dornei ... detalii

 

Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a spatiului in care functioneaza Postul local de Politie Cirlibaba, catre Inspectoratul Judetean de Politie Suceava ... detalii

 

Hotarare privind aprobarea plantarii unei suprafete de 1,00 ha teren din afara fondului forestier, proprietatea Primariei Cirlibaba ... detalii

 

Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local nr.31 din 14 decembrie 2010 de aprobarea transmiterii contractului de inchiriere nr.3667/13.10.2009 a suprafetei de 1.400 mp teren din domeniul privat al statului locatar S.C. LOSAR COM.SRL incepand cu 1 decembrie 2010 , catre S.C. SYMMETRICA SRL Suceava ... detalii